KINESITHERAPIE
MANUELE THERAPIE

Wim Schraepen  |  0496|98.57.38


Manuele Therapie

Een manueel therapeut is een kinesitherapeut die na zijn basisopleiding een bijkomende opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis en ervaring opgedaan over de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten in het lichaam en in het bijzonder de wervelkolom.

Na een behandeling via manuele therapie is er een verbetering van de bewegingsvrijheid en/of een afname van de pijn waarneembaar.

Een manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en onderzoek om te achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten, e.a.) kan de plaats, graad, ernst en de oorzaak van klachten opgespoord worden.

De behandeling zelf bestaat uit passieve mobilisatietechnieken (rustige bewegingen van het gewricht met als doel de beweeglijkheid te herstellen), manipulaties (korte, snelle en eindstandige bewegingen van het gewricht die vaak gepaard gaan met een “krak”) , advies en een ondersteunende oefentherapie.