PSYCHOTHERAPIE

Vanessa Bouvez  |  0496|11.16.24


Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is eigenlijk een overkoepelende naam. Binnen de psychotherapie zijn er vier stromingen te onderscheiden: gedragstherapie, psychoanalyse, systeemtherapie en cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie.

Gelukkig zijn er verschillende therapievormen beschikbaar, want wat bij de ene helpt, helpt daarom niet bij de andere. Ikzelf ben geschoold in cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie. Deze therapievorm die zich laat kenmerken door de drie P’s: persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch.

 

Persoongericht: De therapeut wil graag stilstaan bij hoe de cliënt zijn problemen of situatie beleeft, begrijpt, ervaart. De therapeut helpt u ‘naar binnen te kijken’ en contact te maken met deze gewaarwordingen. Er wordt samen gezocht naar de juiste woorden voor deze gevoelens, gedachten, ervaringen, …  Omdat de dingen op die manier doorleefd worden komen we tot een diepere betekenis van het probleem. Dit kan leiden tot veranderingen. Misschien vinden we een oplossing voor het probleem of misschien helpt het u om op een andere manier naar de situatie te kijken, een manier die u geen of minder last bezorgt.

Waarom? We gaan er immers vanuit dat ons lichaam wel weet wat er aan de hand is en wat we nodig hebben, maar we er op moeilijke momenten niet meer bij kunnen.

 

Procesgericht: Samen met de cliënt wordt de driehoek van denken - handelen - voelen terug in beweging gezet. Problemen en klachten ontstaan omdat deze driehoek niet langer in beweging is. We spreken dan van een gestagneerd proces.

 

Pragmatisch: De therapeut past haar werkwijze aan aan de noden van de cliënt, aan het probleem, aan de fase van de therapie.

Waarom? Het is de bedoeling het proces van introspectie te stimuleren.

 

Hoe ga ik te werk?

U kan telefonisch of per mail een afspraak maken. We hebben dan een eerste kennismakingsgesprek. Er wordt dan stilgestaan bij uw klachten, uw hulpvraag, wat verwacht u van de therapie? Wat wil u bereiken via therapie? Waarom heb je nu nood aan therapie?

Het kan zijn dat hiervoor meerdere gesprekken nodig zijn. Als er voldoende verduidelijking van je situatie is en wat je nodig hebt, zal ik je ook vertellen wat je van mij mag verwachten.

Er wordt gekeken of we samen kunnen werken aan jouw probleem.

Doorverwijzen blijft altijd een optie.

 

Mijn aanbod

 

Individuele therapie en relatietherapie (vanaf 18j).
Elke sessie duurt 60 minuten en kost €60.

U kan cash betalen of met Payconiq.

 

Mogelijke hulpvragen

 

  • verwerkingsmoeilijkheden (verlieservaringen, scheidingsproblematiek, trauma’s, ziekte, ingrijpende gebeurtenissen)
  • psychosomatische klachten (hyperventilatie, hartkloppingen, rugklachten,….)
  • zingevingsvragen (wie ben ik? wat wil ik?)
  • emotionele moeilijkheden (verdriet, angst, eenzaamheid)