Praktijk Schraepen-Bouvez
kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk Schraepen-Bouvez, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk Schraepen-Bouvez verstrekt. Praktijk Schraepen-Bouvez kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Praktijk Schraepen-Bouvez deze gegevens nodig heeft:

Praktijk Schraepen-Bouvez verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Praktijk Schraepen-Bouvez uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit paramedische dienstverlening en/of trainingsbijstand.

Duurtijd:

Praktijk Schraepen-Bouvez bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van gegevens:

Praktijk Schraepen-Bouvez verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van Praktijk Schraepen-Bouvez worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk Schraepen-Bouvez gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schraepenbouvez.be. Praktijk Schraepen-Bouvez zal zo snel mogelijk (binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Praktijk Schraepen-Bouvez neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Schraepen-Bouvez maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Schraepen-Bouvez verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk Schraepen-Bouvez op via info@schraepenbouvez.be.